13:39časova

Dunav na granici redovne odbrane od poplava, Sava već probila granicu

Dunav je svega nekoliko centimetara od granice redovne odbrane poplava, dok je Sava tu granicu danas probila

Sava je danas probila granicu redovne odbrane od poplava i to za čak 11 centimetara, pa je u prepodnevnim časovima izmeren vodostaj od 511 centimetara (granica vanredne odbrane od poplava je na 600 cm).

Ipak, prema prognozama stručnjaka iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ne očekuje se da narednih dana pređe „kotu 520“.

Kada je Dunav u pitanju, njegov vodostaj u Zemunu je trenutno 548 centimetara, samo dva manje od granice redovne odbrane od poplava koju bi sutra trebalo da nadmaši.

U Pančevu Dunav je već probio ovu granicu pošto je na „koti 543“, a redovna odbrana se proglašava posle 530 cm. Pančevci imaju manjih problema i sa Tamišom koji se izlio na Tamiški kej.

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

(blic)

Autor članka: I.P.

Šta Vi MISLITE o ovome?

Polja označena * su obavezna i morate ih popuniti.