16:14časova

Sava se izliva, Dunav stagnira za sada

Sava opominje dok je Dunav za nijansu mirniji.

Vodostaj Save u prestonici nastavlja da raste i opominje, dok je situacija sa Dunavom, za sada, za nijansu bolja i optimističnija.

Nekako se sa najviše pažnje nivo Save i Kolubare prati u opštini Obrenovac, pošto su velike poplave iz 2014. godine i dalje u svežem sećanju. Zato Obrenovčanima nije prijatno kada vide slike poplavljenog izletišta na Zabranu.

Sava je nadošla i u Čukaričkom rukavcu, pa će Beograđani uskoro biti onemogućeni da dolaze dvotočkašima direktno na Adu Ciganliju pošto je pitanje vremena kada će biciklistička staza biti – poplavljena.

Vodostaj Dunava je u stagnaciji i manjem porastu.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 6.5°S, na Savi oko 8.8 °S, na Velikoj Moravi oko 8.0 °S, na Tisi oko 5.2 °S i na banatskim vodotocima oko 6.8 °S, što je nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za mart.

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.

(foto: blic)

Autor članka: I.P.

Šta Vi MISLITE o ovome?

Polja označena * su obavezna i morate ih popuniti.