Magarac

Prvo se formira jedan krug od igrača koji učestvuju u igri, osim jednog koji stoji u centru kruga, sa loptom u rukama. On ima zadatak da baca loptu redom svim igračima. Zadatak igrača koji se nalaze u krugu je da uhvate loptu i da je istog trena vrate igraču u centru kruga. Kada jedan od igrača ispusti loptu, svi ostali uglas izgovaraju slovo „M“ iz reči magarac. Drugu ispuštenu loptu istog igrača oglašavaju glasom A iz ove reči. I tako redom, do poslednjeg glasa C, kada ovaj igrač ispada iz igre.

Igra se nastavlja sve dok u krugu ne ostane jedan igrač koji još uvek nije sakupio svih sedam slova iz reči magarac.

Ovu igru najradije igraju deca od 6-12 godina. Pored toga što je zabavna, u njoj deca koncentrišu brzinu i spretnost u hvatanju lopte.