23:50časova

Novosadska firma osvetljava Pupinov most sve do „Pančevca“

Izabran izvođač radova za osvetljenje na Pupinovom mostu.

Osvetljenje duž magistrale od Pupinovog mosta do Pančevačkog puta, ali i na Mostu na Adi, popravljaće novosadska firma GAT. Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda dodelila je posao sanacije trafostanica ovoj firmi, a rok za završetak radova je 120 dana od uvođenja u posao. Popravka će koštati 7,9 miliona dinara, bez PDV.

Zbog obijanja trafostanica i krađe instalacija, magistrala je već šest meseci u mraku, a deo Mosta na Adi pet. Od otvaranja Severne tangente 2014, saobraćajnica koja spaja Zemun sa Pančevačkim putem, preko naselja Borča i Ovča, 10 od 11 trafostanica je obijeno, a od tih 10, osam nije u funkciji. Zato je desetak kilometara ove trase u mrklom mraku.

Zbog opasnosti u kojoj se nalaze svi oni koji ovim saobraćajnicama prolaze, Direkcija je još krajem decembra 2017. raspisala javnu nabavku za sanaciju trafostanica, ali i za njihovo stavljanje pod fizičko-tehničku zaštitu.

Nedavno je odlučeno da se ovaj posao poveri firmi GAT iz Novog Sada, za 7,975 miliona dinara bez PDV. Pošto je kriterijum bio najmanja ponuđena cena, kompanije PD Elektroizgradnja i D. C. Energokop iz Beograda ostale su bez posla, jer su njihove ponude za popravku iznosile 11,4, odnosno 9,7 miliona dinara. Zbog bankarske garancije kraće od 120 dana važenja, u razmatranje nije uzeta ponuda ponuđača Globing iz Beograda.

Direkcija je raspisala nabavku za popravku tri stanice, od kojih su dve na Severnoj tangenti – u zoni Pupinovog mosta i Zrenjaninske petlje, i za jednu u Jurija Gagarina.

GAT će po uvođenju u posao imati rok od četiri meseca da sanira pokradene trafostanice. To znači da mostovi neće zasvetleti pre jula.

I video-nadzor

Kako bi se sprečile krađe i obijanja trafostanica u budućnosti, Direkcija je tražila od izvođača i da na stanicama ugradi uređaje za video-nadzor i protivprovalni sistem sa daljinskim prenosom podataka. Svakodnevno će se kontrolisati i svi koji imaju pristup stanicama.

(izvor: ekapija)

Autor članka: I.P.

Šta Vi MISLITE o ovome?

Polja označena * su obavezna i morate ih popuniti.