11:00časova

Citat dana 07. 02. 2018.

Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, ali zlo uzvrati pravdom.

Kung Fu Ce ili latinizovano KonfucijeKonfučije (kin. 孔子, oko 28. septembra 551. p. n. e. – 4. marta 479. p. n. e. ) je bio kineski filozof i socijalni reformator čija su učenja bila i ostala veoma značajna širom istočne Azije. Bio je jedan od prvih privatnih učitelja u kineskoj istoriji. Najznačajniji je njegov etički sistem vrednosti, koji je bio temelj kineske državnosti i socijalne misli tokom celog feudalnog perioda. Sa razvojem feudalizma tokom Han dinastije u Kini njegova je filozofija instrumentalizovana u cilju učvršćivanja carske vlasti.

Konfučijanska etika je strogo racionalna, jasna i beskompromisna u pogledu razlike legaliteta i moraliteta radnje. Direktna je preteča Kantovog kategoričkog imperativa i sadrži istu maksimu u svom temelju. Zasniva se na tri koncepta: ritualaispravnosti i čovekoljublja.

Po Konfučiju, suština svakog čoveka je čovekoljublje odnosno žen. Ono je materijalna suština čovekovih dužnosti prema drugima i ispoljava se preko savesnosti prema drugima, lojalnosti ili preko altruizma, obzirnosti. Jedino čovek koji se pridržava čovekoljublja može da pravilno i u potpunosti obavlja svoje dužnosti prema drugima.

Aksiom savesnosti prema drugima glasi: Ako želiš sebe da uzdigneš, uzdigni druge. Aksiom altruizma glasi: Ne čini drugome ono što ne želiš sebi. Ova dva načela su u Kini poznata kao načelo primenjivanja aršina, gde čovek koristi sebe kao jedino merilo za regulisanje vlastitog ponašanja.

Najbolji je i najmoralniji čovek onaj koji dela iz čovekoljublja, na temelju ispravnosti. Moralno ispravan (po Kantu: moralan) postupak je onaj koji je učinjen zbog čiste moralnosti i dužnosti, kao jedinog motiva. Svaki drugi postupak, koji je učinjen iz koristi može vrednosno biti određen kao dobar ili kao loš ali nije u suštini moralan (po Kantu: postupak u skladu sa dužnošću, ali ne radi nje same naziva se legalnim). Konfučije je rekao: Plemeniti čovek razume ispravnost, mali čovek razume korist.

Rituali su materijalni izraz, odnosno pojavni vid čovekoljublja. Iako se njegova manifestacija ograničava ritualima, čovekoljublje ne odbacuje rituale, već traži odgovarajući način da se iskaže.

(preuzeto sa: wikipedia)

Autor članka: M.T.

Šta Vi MISLITE o ovome?

Polja označena * su obavezna i morate ih popuniti.