ћирилица / latinica
Чет, 26. јул 2018.

Крњача информативни портал

Све вести везане за градско насеље Крњача

Летњи ред вожње градског превоза линија које пролазе кроз Крњачу

Ред вожње линије 43 Котеж – Нови Београд Ушће

Интервал: 8-9 мин. / субота: 9 мин. / недеља: 11 мин.
Превозник: ГСП Београд / С.П Карабурма
Предвиђено време вожње: 38 мин.
Број ангажованих возила (радним даном): 10
Дужина линије: 8.2км

Ред вожње линије 95 Борча – Нови Београд

Интервал: 4-8 мин. / викендом: 7-10 мин.
Превозник: ГСП Београд / С.П Карабурма
Предвиђено време вожње: 72 мин.
Број ангажованих возила (радним даном): 33
Дужина линије: 22.1км

Ред вожње линије 96 Борча – Трг Републике

Интервал: 11-16 мин. / викендом: 14 мин.
Превозник: ГСП Београд / С.П Карабурма
Предвиђено време вожње: 40 мин.
Број ангажованих возила (радним даном): 7
Дужина линије: 12.5км

Ред вожње линије 101 Падинска Скела – Омладински стадион

Интервал: 7-13 мин. / викендом: 15 мин.
Превозник: ГСП Београд / С.П Карабурма
Предвиђено време вожње: 32 мин.
Број ангажованих возила (радним даном): 9
Дужина линије: 16.1км

Ред вожње линије 104 Црвенка – Омладински стадион

Интервал: 16-35 мин. / викендом: 35 мин.
Превозник: ГСП Београд / С.П Карабурма
Предвиђено време вожње: 28 мин.
Број ангажованих возила (радним даном): 4
Дужина линије: 12.7км

Ред вожње линије 105 Овча – Омладински стадион

Интервал: 20 мин. / викендом: 40 мин.
Превозник: ГСП Београд / С.П Карабурма
Предвиђено време вожње: 45 мин.
Број ангажованих возила (радним даном): 4
Дужина линије: 16.2км

Ред вожње линије 106 Јабучки рит – Омладински стадион

Интервал: 27-55 мин. / викендом: 55 мин.
Превозник: ГСП Београд / С.П Карабурма
Предвиђено време вожње: 55 мин.
Број ангажованих возила (радним даном): 3
Дужина линије: 26.4км

Ред вожње линије 107 Дунавац – Падинска Скела

Интервал: 60 мин. / викендом: 120 мин.
Превозник: ГСП Београд / С.П Карабурма
Предвиђено време вожње: – мин.
Број ангажованих возила (радним даном): 1
Дужина линије: 17.1км

Ред вожње линије 108 Рева – Омладински стадион

Интервал: 20 мин. / субота: 20 мин. / недеља: 30 мин.
Превозник: ГСП Београд / С.П Карабурма
Предвиђено време вожње: 30 мин.
Број ангажованих возила (радним даном): 3
Дужина линије: 12.9км