ћирилица / latinica
Чет, 26. јул 2018.

Крњача информативни портал

Све вести везане за градско насеље Крњача

Услови Коришћења

Општа правила и услови коришћења


Употребом садржаја објављеног на порталу mojenaselje.com аутоматски прихватате актуелна Правила и услове коришћења. Корисници су дужни да редовно читају „Правила и услове коришћења“, јер се сматра да су у сваком тренутку упознати са актуелним правилима коришћења и да их разумеју у потпуности. Моје насеље омогућава коришћење услуга и садржаја свог портала искључиво за личну употребу и на сопствену одговорност у складу са актуелним Правилима и условима коришћења.

Портал mojenaselje.com задржава право измене свих објављених докумената и услова коришћења услуга у сваком тренутку и не сноси никакву одговорност за могуће последице настале из таквих промена а корисник не треба да узима никакве услуге уколико се не слаже са овим.

Сва права задржана. Садржај портала mojenaselje.com не сме се преносити у било ком облику без претходног одобрења.

Ауторска права


Портал mojenaselje.com има ауторска права на све сопствене садржаје (текстове, визуелне, аудио и друге материјале, базе података), стога се неовлашћено коришћење било ког дела сајта сматра кршењем ауторских права и подложно је тужби. Задржавамо право измене, укидања (привременог и трајног) било којег садржаја или услуге на порталу без обавезе претходне најаве.

Преузети садржаји који се налазе на порталу су постављени у најбољој намери и у складу са правилима дељења садражаја са означеним извором, односно власником ауторског права над преузетим садржајем.

Општи услови коришћења материјала


Услови коришћења примењују се на све садржаје и услуге протала mojenaselje.com . Коришћењем било ког дела сајта или материјала сматра се да су корисници упознати са овим условима, као и да прихватају коришћење садржаја овог портала искључиво за личну употребу и на сопствену одговорност.

mojenaselje.com има ауторска права на све садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података, програмерски код).

Сва заинтересована правна и физичка лица могу БЕЗ сагласности mojenaselje.com да користе текстуални материјал и фотографије, поштујући сва следећа правила:

Интернет сајтови:
Дозвољено је преузети максимално првих 2/3 текста,
комплетан наслов и фотографију, ,
обавезно видљиво навођење извора (mojenaselje.com) и комплетног линка (УРЛ) до преузетог текста, непосредно пре или непосредно после преузетог текста,
објављени линк ка тексту не сме да садржи “nofollow”!
Телевизија/радио
Дозвољено је преузимање комплетног текста уз обавезно навођења Моје насеље као извора информација најмање једном у некој од прве три реченице.
Уз преузете фотографије на којима се налази знак (watermark), обавезно је навођење mojenaselje.com као извора.
Штампана издања:
Дозвољено је преузимање комплетног текста уз обавезно навођења Моје насеље као извора информација најмање једном у некој од прве три реченице.
Уз преузете фотографије на којима се налази знак (watermark), обавезно је навођење mojenaselje.com као извора.
НАПОМЕНА:
Коришћење материјала уз непоштовање било ког од поменутих правила сматраће се кршењем ауторских права и подлеже законској одговорности.

Линкови на друге веб странице


Портал mojenaselje.com садржи линкове на wеб странице изван властитог портала, који су објављени у доброј намери. Поред сопственог садржаја, на порталу mojenaselje.com постоје текстови и информације других медија који су пренети у најбољој намери са линком ка извору.

Изјава о одрицању одговорности

Портал mojenaselje.com не сноси одговорност за евентуалну штету насталу због приступа овим веб-страницама, немогућности приступа овим веб-страницама или ослањања на информације које се на њему налазе.

Сви текстови и чланци на порталу mojenaselje.com су постављени у смислу добровољних савета. Користите их на своју личну одговорност и ризик. Ни један део портала mojenaselje.com не подразумева никакву гаранцију, нити обавезу, тако да аутори не прихватају одговорност за евентуалне штете и пропусте настале применом садржаних информација.

Политика приватности


Портал mojenaselje.com штити приватност података у највећој мери, тиме што се обавезује да податке из процеса регистрације, као и остале податке неће дистрибуирати, показивати, нити продавати трећим лицима, без дозволе корисника. Корисници поступком регистрације дају сагласност да добијају обавештења о новостима на порталу.

Портал mojenaselje.com задржава право измене Политике приватности у сваком тренутку и не сноси одговорност за могуће последице настале из таквих промена. Свака промена у Политици приватности биће објављена на овој веб страници.

Заштита података


Коришћењем ове интернет презентације пристајете на услове коришћења како су овде изнети:

mojenaselje.com прикупља податке које нам корисници добровољно доставе, води рачуна о приватности података корисника овог интернет сајта и неће уступати прикупљене податке трећим лицима.

Администрација „mojenaselje.com“ уложиће све разумне напоре да приватни подаци регистрованих корисника овог портала буду заштићени од крађе од стране трећих лица. Ипак, морате бити свесни да не постоје 100% сигурни или потпуно заштићени интернет портали, у свету дигиталног доба увек се воде борбе између оних који желе да заштите и оних који желе да пробију заштиту, те и поред наших напора да заштитимо приватне податке може десити да они падну у руке трећим лицима приликом хакерских упада.

У таквом случају администрација mojenaselje.com портала се у потпуности одриче одговорности за евентуално насталу штету или последичну штету проистеклу из таквог акта.

Уколико се не слажете са свим горе наведеним условима, молимо Вас немојте ни на који начин користити интернет портал mojenaselje.com и друге сервисе који се на њему нуде! Хвала!

Коментари посетилаца


mojenaselje.com задржава право необјављивања коментара посетилаца уколико су они увредљиви или у супротности са одредбама Закона о јавном информисању. Посетиоцима је строго забрањено:
Објављивање, слање и размена порука који крше постојеће српске и/или међународне законе (увредљиве, вулгаране, претеће, расистичке или шовинистичке поруке, као и порука које су штетне на било који други начин)објављивање, слање и размена податка за које посетилац зна или претпоставља да су лажни, а чије би коришћење могло да нанесе штету другим корисницималажно представљањеобјављивање, слање и размена текстова који су заштићени ауторским правомобјављивање, слање и размена нежељених податка корисницима без њиховог пристанка или тражења, или путем обманесвесно објављивање, слање и размена порука које садрже вирусе или сличне програме направљене у сврху уништавања или ограничавања рада било којег компјутерског софтвера и/или хардвера и телекомуникационе опремеприкупљање, чување и објављивање личних података других посетилаца портала и корисника.

Са поштовањем,
Администрација – www.mojenaselje.com